"תואר רב קבלן" הינו תואר של כבוד המוענק על ידי התאחדות הקבלנים בוני הארץ לחברי ההתאחדות והארגונים השונים מתוך הוקרה והערכה לפועלם רב השנים לבניין הארץ ויישובה.

הטקס מתקיים אחת לשנתיים לאחר גיבוש שמות המועמדים, בחינת פועלם לאורך השנים ועמידתם בקריטריוני סף הנקבעים על ידי ההתאחדות.

לאחר בחירת המועמדים, מתקיים טקס חגיגי במעמד אישי ציבור והנהלת התאחדות הקבלנים בוני הארץ והארגונים השונים. לטקס זה מוזמנות משפחות המועמדים וללא צל של ספק, זהו מעמד מרגש ומכבד במיוחד עבור כל מועמד שנבחר.

קריטריוני הסף הינם:

> גיל 70 ומעלה.
> חבר התאחדות בוני הארץ או ארגון מעל 25 שנים.
> בחינת פועלו ועיסוקו של החבר לאורך השנים, תרומה / פעילות ייחודית.

בארגון הקבלנים מחוז חיפה הוכרו עד כה 37 חברים בתואר "רב -קבלן" בגין פועלם ועשייתם לאורך השנים ליישוב הארץ ובניינה.
כיום, חברים בארגון הקבלנים מחוז חיפה 6 קבלנים בתואר "רב קבלן".

"וימלא אותו רוח אלוהים, בחכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה" (שמות -לה-31)

"רב קבלן" בארגון: