עדכוני בטיחות

ארגון הקבלנים מחוז חיפה והתאחדות הקבלנים בוני הארץ שמים בראש סדר העדיפויות את נושא הבטיחות באתרי הבנייה. הארגון יסייע לחבריו בהטמעת נהלי הבטיחות בחברתם ושמירה על חיי אדם. באתר האינטרנט של הארגון יפורסמו מעת לעת עדכוני בטיחות שמפרסמת התאחדות הקבלנים בוני הארץ, מהם יהיה ניתן ללמוד על דרך הפעולה המומלצת לשמירה על הבטיחות וגם מקרה מבחן של טיפול בתקלות בטיחות לשם הנחלת הידע באופן רוחבי.

עבור למעלה