עדכונים מקצועיים

בית » עדכונים מקצועיים

תקן מספר 21.1

פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך בדיקה
שמאית כלכלית לתכנית פינוי – בינוי

תקן מספר …

2022-07-02T19:16:15+00:0002/07/2022|

סיווג קבלנים רשומים

בהתאם לתקנה 6 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988,
ההיקפים המרביים המותרים …

2022-05-16T14:19:54+00:0016/05/2022|
עבור למעלה