• לארגן, לאגד ולייצג את הקבלנים במחוז חיפה העוסקים בענפי הבנייה הפרטית והציבורית במקצועות הבנייה והתשתיות השונים, לרבות ענפי משנה הקשורים לעבודות הבנייה.

  • להוות גוף מייצג ולייצג את הקבלנים במחוז בפני הרשויות המוניציפליות, משרדים ומוסדות ממשלתיים ובפני התאחדות הקבלנים והבונים בישראל ומוסדותיה, כפי שיידרש לקידום מטרות הארגון וצרכי חבריו.

  • למסד את הקשר ושיתוף הפעולה בין הארגון והרשויות המקומיות, לרבות מיסוד הקשר עם כלל חברי מועצות העיר שבמרחב.

  • לפתח ולעודד פעילות בנייה במחוז על ידי חברי הארגון, תוך שמירה על מצוינות מקצועית, עסקית ומוסרית.

  • לסייע לחברי הארגון בהליכי הרישום, העלאת סיווג קבלני וכו' מול רשם הקבלנים "מסלול ירוק".

  • לשפר את אכיפת חוקי התכנון והבניה ברשויות כגון: בנייה ע"י קבלן רשום, בניה עפ"י היתר ותנאיו, בניה עפ"י חוק, נוהל ותקנות.

  • הגברת המודעות והפעילות בתחום הבטיחות בקרב חברי הארגון.

  • לעודד פעילות מול רשויות המדינה בתחומי מיסוי, תקנות וחקיקה ארצית לטובת ענף הבנייה ובכלל זה חברי הארגון.

  • שימור ושיפור הקשר עם חברי הארגון תוך חיזוק מרכיבי המענה לחברים וגידול תמידי במספר חברי הארגון בהתאמה ליעדים ומדדים.

  • לפעול להרחבת הידע המקצועי, לפתח ולעודד קורסים, השתלמויות וכנסים מקצועיים לחברי הארגון עפ"י תוכנית וצורך.

  • להפיץ מידע עדכני ורלוונטי בתחום המקצועי, טכנולוגיות חדשות וייעול הבנייה תוך מיצוב הארגון ברשתות החברתיות ובמדיה הדיגיטלית והנגשת המידע לחבר.