המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בראשות נתן אלנתן, דנה לראשונה בתוכנית המתאר הלאומית למערכת הבריאות (תמ"א 1/ 20) של משרד הבריאות ומינהל התכנון, והחליטה להעבירה להערות הוועדות המחוזיות. במסגרת התכנון, 9 בתי חולים חדשים יוקמו בישראל