בעוד שבקריית גת אושרה לאחרונה תוכנית לבניית 294 יח"ד חדשות במקום 32 ותיקות, במתחם דומה ברמת גן נדרשה בניית 96 יח"ד חדשות בלבד. מסקירה שערך משרד השמאים קמיל-טרשנסקי-רפאל ומתפרסמת כעת לראשונה, נמצא כי בעוד שבפריפריה נדרשים מכפילים של 7 עד 9 דירות חדשות כנגד כל דירה ותיקה, באזור המרכז אלה נעים בין 2.5 ל-3.5. באופן מפתיע, לטענתם דווקא המיזמים בפריפריה משתלמים כיום יותר ליזמים