ראש העיר לשעבר חושף את תכנית העבודה שלו להתחדשות עירונית ובניית שכונות חדשות. התוכנית תביא לבניית ממ"דים חדשים ולחיזוק תחושת הביטחון בחיפה