המיזם הוא חלק מתוכנית המייעדת את מתחם פארק היין לאזור תיירות משולב תעשייה ומסחר בתחום היין ומוצריו, שטחים פתוחים ציבוריים ופרטיים וכ-200 יח"ד למגורים שבנייתם בעיצומה