הממשלה אישרה את הרחבת כביש 6 לכיוון צפון ממחלף סומך ועד בית העמק – 22 קילומטרים חדשים בעלות של שלושה מיליארד שקלים.