השטח הבנוי של המרכז הרפואי לגליל יורחב פי חמישה מהשטח הבנוי כיום.
שטחי התוכנית ממוקמים בשני אזורי שיפוט שונים – חבל אשר ונהריה.