בעקבות פניות חוזרות של מעסיקים בנושא סירוב המערכת הבנקאית לאפשר משיכות מזומן לטובת
תשלום משכורות לעובדים פלסטינים