פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך בדיקה
שמאית כלכלית לתכנית פינוי – בינוי