קבלנים יקרים,
לפניכם קישור לטופס הנפקת "תעודות עובד חיוני" על מנת שיוכלו להתנייד עימן ולהציגן במידת הצורך לגורם הממונה בשטח, כך שיעידו על השתייכותם לענף הבנייה.
הכניסו את פרטי עובדיכם למערכת התעודות באמצעות הטופס על ידי לחיצה על הכפתור.