במסמך זה ישנן הנחיות המפרטות את התנאים והדרישות להכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה.
תכנית ארגון בטיחות של אתר בניה נדרשת מתוקף תקנות הבטיחות בעבודה.

לצפייה או הורדת הקובץ "תכנית ארגון בטיחות של אתר בניה"