במסמך זה ישנן הנחיות המפרטות את התנאים והדרישות להכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה.
תכנית ארגון בטיחות של אתר בניה נדרשת מתוקף תקנות הבטיחות בעבודה.