התוכנית שבה תדון הממשלה ביום ראשון כוללת תמריצים שנועדו לעורר את ענף הבנייה למגורים, ובהם מענקים בסך 1.1 מיליארד שקל לסבסוד פיתוח של מגרשים בפריפריה, ו-460 מיליון שקל להתחדשות עירונית. עוד כוללת התוכנית הגדלה של מספר העובדים הזרים בענף הבנייה מ-50 אלף ל-65 אלף