1,800 יח"ד במבנים מוזנחים סמוך לתחנת הרכבת מיועדות להריסה –  העירייה מבקשת לעצור עשרות בקשות שהוגשו לתמ"א 38