כך עולה ממחקר שנכתב על ידי זרוע העבודה והלמ"ס. המחקר מנבא כמה נפגעים יהיו בתאונות עבודה ומטרתו היא לשפר את תהליכי הפיקוח והאכיפה בנושא