כ-27,000 יח"ד ברחבי הארץ קיבלו היתרי בנייה להתחדשות עירונית | הוכפלו היתרי הבנייה בערים שחתמו על הסכמי מסגרת להתחדשות עירונית עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, הערים יקבלו מענקים בהיקף כולל של כ-221 מיליון ₪ | בשנת 2023 צפויה מגמה דומה