אף שטרם גובשה תוכנית דיור ממשלתית, בספר התוכניות של הממשלה ל-2023 מוצגים היעדים העיקריים בתחום. אך חלקם כלליים, כמו היעד לקדם "שכירות יציבה, ראויה והוגנת בשוק המוסדי והפרטי". מה זה אומר? עדיין לא ידוע