במסגרת הפעילות השוטפת של ארגון הקבלנים מחוז חיפה, אנו פועלים לחיזוק הקשר עם גורמי רגולציה, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות במרחב המחוז, באמצעות פגישות מעת לעת עם הגורמים הרלוונטיים בגופים אלה. פגישות אלה מתקיימות במעמד יו"ר הארגון והנהלת הארגון, לקידום התהליכים מול הגופים והעלאת נושאים חשובים לסדר היום הציבורי.

ב-5 ביולי 2022 התקיימה ישיבה של מנהלי הארגונים המקומיים והצוות הבכיר בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ בהובלת סגן הנשיא ויו"ר הארגונים המקומיים מר אלון רחמיאן וכלל מנהלי הארגונים בארגונים המקומיים, עם רשם הקבלנים וצוותו.

הישיבה החלה בדברי פתיחה של סגן נשיא ההתאחדות ורשם הקבלנים שציינו כי רואים בחיוב רב את שיתוף הפעולה עם ההתאחדות והארגונים המקומיים באמצעות הידברות ישירה ומסלול ירוק. עסקנו בטיוב הקשר, שיתוף הדדי בנושאים שעולים במהלך העבודה המשותפת ומציאת פתרונות ודרכי פעולה.

בישיבה הוצגה מצגת (מצ"ב) שסקרה את פעילות היחידה בתחומי רישום קבלנים – טיפול בבקשות, פיקוח ואכיפה, שילוט, בטיחות, שיפור הטיפול, ממשקים מקוונים, ובתוך כך, היעד החדש – הקמת אזור אישי לפונים. הועלו מספר נושאים וסוגיות להם נדרש רשם הקבלנים ובכללם: חוק רישום קבלנים, טפסים מקוונים להחלפת / הוספת עובד, מהנדס לסיווג, חוזים ייחודיים בהם מזמין העבודה מזמין גם את חומרי הבנייה, ענף 500, ענייני סיווג קבלני, ועוד.

הישיבה הייתה עניינית ומקצועית ותרמה רבות להיכרות האישית והגברת שיתופי הפעולה בין מנהלי הארגונים לרשם הקבלנים וצוותו. ארגון הקבלנים מחוז חיפה ימשיך במפגשים המקצועיים לטובת חברי הארגון והענף כולו.