רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בשיתוף משרדי ממשלה רלוונטיים מביאים לידיעת הציבור מגוון מכרזי קרקע חדשים המוצעים ונמצאים "על המדף" באזורים שונים בארץ