המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה את השלב השני ברפורמת מכוני הבקרה: מבני מגורים בגובה עד 42 מ', מבני ציבור, מסחר ומשרדים בגובה עד 29 מ', לרבות עירוב שימושים; הפעימה הרביעית והאחרונה צפויה להיכנס לתוקף בינואר 2026