המצב בטורקיה מצטרף למלחמה באוקראינה ולהיחלשות השקל, שמשמפיעים על מחירי המלט. המחיר עלול לחצות את רף ה־400 שקל לטונה