מדוע פיתוח שכונת נאות פרס מתעכב כמעט שנתיים? • חילופי האשמות בין רשות מקרקעי ישראל לעיריית חיפה חושף עיכוב בפיתוח של כ-1,900 יחידות דיור ושיווקן של עוד כ-3,000 דירות