כל קבלן שלא קיבל את הרשיון לשנים 2021-2022 מרשם הקבלנים מתבקש להכנס לקישור מטה ולהזין את פרטיו.
הרשיון יגיע במייל.
בנוסף חשוב להדגיש כי קבלן המשנה כתובת חייב לדווח על כך לרשם הקבלנים ולארגון כדי להמנע ממשלוח דואר לכתובת שאינה נכונה.
נא הקפידו!