במסגרת העברת התפעול לחברת עמיתים, פותחה אפשרות לגישה מקוונת עבור המעסיקים באמצעות
כניסה לאזור האישי באתר האינטרנט של תוכנית באראקה, באתר ניתנת למעסיקים גישה נוחה וזמינה
לכלל הנתונים שהועברו לעמיתים עד כה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה