הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה מממנת קורסים והדרכות עד 75% מהעלות לעובדים של קבלנים, אך לא לקבלן עצמו.
לאחרונה פנה אלינו קבלן ג'1 שעושה קורס מנהלי עבודה וביקש מימון עבורו לקורס שעלותו היא מעל 20,000 ש"ח.
הארגון פנה למנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, ולאחר בדיקת הפרטים אושר מימון חלקי לקבלן עצמו.
מסקנה 1: התשלומים לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בגובה 0.8% הם כסף קטן לעומת ההחזר שהקבלן ועובדיו מקבלים למימון הכשרות וקורסים.
מסקנה 2: הקרן שינתה את פניה, וגישתה כלפי הקבלנים בעיקר הקטנים, היא לחפש את הדרכים לעזור.