חברת בסט ייזום וחברת אילה אגם זכו במכרז לקידום וביצוע פרויקט פינוי בינוי בעיר.