עם הפנים קדימה: חברת “נתיבי ישראל” – החברה הלאומית לתשתיות ולתחבורה, הודיעה על כוונתה להקים כביש חדש המחבר את כביש עוקף הקריות, כביש 22 לכביש 6