תושבים בדניה מבקשים למנוע את הרחבת השכונה במסגרת תוכנית "דניה הירוקה". אחרי שנדחו העררים, בית המשפט ידון בעתירה שהגישו התושבים בתמיכת סיעת הירוקים של חיפה