בדוח מפורט שמפרסמת ראש העירייה היא מדווחת על פעולות העירייה שבוצעו בתחומים שונים, בהם תשתיות, תברואה וביטחון ומפרטת את ההכנסות מהכרמלית, התיאטרון ואצטדיון סמי עופר. כמו כן, מדווחת קליש-רותם על תקנים שקוצצו באגף התברואה ועל פעולות שביצוען הופסק בשל היעדר מקור תקציבי