על רקע הדיונים בהפרטת נמל חיפה – ראש העיר ביקשה ממשרדי האוצר והפנים לקיים ישיבה בנושא הקמת תאגיד משותף שינהל את הפרויקט