מסלול 282 נבנה בשיתוף פעולה הדוק של ההתאחדות והקרן מול משרד העבודה בהתאם לדרישה של מסלול "רופא" לימוד מהבסיס ואז סטאז'.
מסלול זה אטרקטיבי במיוחד לכניסת כח אדם איכותי חיצוני לענף הבניין- 15 חודשים נטו בלבד עד למנהל עבודה.

תנאי קבלה:
הקורס מיועד לאזרחי ישראל בלבד חסרי ותק בבניה שהם מעל גיל 24.
בעלי תעודת בגרות מלאה.
בעלי ותק ניהולי מוכח של שנתיים בכל תחום.

מתווה הקורס סכמטי:
6 חודשי הכשרה ביום (יום יום חמישה ימים בשבוע).
שילוב עבודה של יום/יומיים בחודש בחציו השני של הקורס.
3 חודשי סטאז' ראשון (לקבלת דרגה מקצועית שלב 3).
6 חודשי סטאז' כסגן מנהל עבודה.
ועדת הסמכה.

קורס הפיילוט יעבוד במתכונת סטרטר- לכן:
יש מימון מלא של ההכשרה.
התלמיד חייב להיקלט בחברה קבלנית כתנאי לפתיחת הקורס.
במהלך החצי השני של הקורס יהיו ימי חניכה באתר ( 1-2 ימי עבודה באתר בשבוע).
בשלב החניכה כשהמועמד עובד יום /יומיים בשבוע באתרים, יקבל שכר יחסי מהקבלן הקולט.
מנגנון סיבסוד חונך ושכר לקבלן הקולט בתנאי סטרטר – כשיהיה רלוונטי נשלח עדכון מפורט- כדי לסבר את האוזן המקסימום 7,900 ש"ח לכל התקופה.
דמי קיום במהלך הקורס, העניין בדיונים.

אני יודע שיש חברות שמעוניינות להכניס מועמדים כאלו ולקלוט אותם בקצה.
נא הפיצו לחברות הבניה שלכם.
כרגע מדובר בכיתה אחת לפיילוט כל הקודם זוכה על בסיס עמידה בכל הפרמטרים.
טלפון לרישום מועמדים- 03-7718385