לנוכח המצב הבטחוני השורר בישראל מאז ה – 7.10.2023 , להלן קווים מנחים לקיום דיונים
במוסדות התכנון הארציים והמחוזיים.