קבוצת סופרין יחד עם קבוצת וייס, התקשרה בהסכם לרכישת שטח ללוגיסטיקה ומסחר בשטח כולל של כ-29 דונם באזור התעשיה בנשר, לפי מחיר המשקף כ-3.35 מיליון שקל לדונם