התוכנית להקמת בי״ח שיקומי ובי״ח כללי עברה את אישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה – כך מבשרת ח״כ טניה מזרסקי ומבטיחה ״להמשיך לקדם את התכנית החשובה״