רשם הקבלנים מעוניין לשפר את הקשר והתקשורת עם הקבלנים.
כחלק מתהליך שיפור השירות לקבלנים תתאפשר קבלת רישיונות, מידע ועדכונים במייל.
לצורך כך, יש להכנס לקישור מטה ולמלא את טופס עדכון הפרטים בדגש על מייל וטלפון נייד.
שימו לב – חשוב מאד לעדכן הפרטים!