ב-1 באוקטובר נכנסו לתוקף שינויים בפנקס הכללי החדש לעבודות בנייה ובנייה הנדסית.
לחצו על הכפתור לעיקרי השינויים כפי שהוכנו על ידי המוסד לבטיחות ולגיהות ונתקבלו על ידי מינהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

לצפייה או הורדת הקובץ "פנקס כללי לעבודות בנייה ובנייה הנדסית"