1. נהלי עבודה מול פיקוד העורף בזמן חירום

2. שינויים בתקינה של מיגונית + רפורמה בדלתות וחלונות

3. פירוט תהליך תיאום ביקורת והמלצה לאכלוס

4. שימוש במוצרים המאושרים ע"י פיקוד העורף

5. כשלים נפוצים בביצוע

6. שאלות ותשובות