מצד אחד – פרויקט תשתית מביאים לצמיחה, מצד שני – הכי קל לצמצם בהם לתקציב המלחמה; בענף מעריכים – יעברו יותר ל-BOT, תהיה ירידה בתקציבים בהמשך שתתבטא בביצועים ב-2026