מדד המחירים לצרכן בחודש מאי 2024, נמשכת העלייה במחירי הדירות, השכירות והתחזוקה, תשומות הבנייה, כמו גם עלייה במחירי הבריאות והחינוך