עיריית חיפה ממשיכה להערים קשיים: והפעם, גם תוכנית שהציע מהנדס העיר, אחרי 37 חלופות שהוצגו למתחם פינוי בינוי פייזר, נדרשת כעת לעוד שינויים. למרות זאת, היא צפויה לקבל את אישור הוועדה