בתקופה האחרונה קיבלתם פנייה מההסתדרות הכללית ובה נדרשתם להעביר תשלום עבור עובדיכם הפלסתנים ישירות להסתדרות.
עד היום תשלום זה הועבר באופן אוטומטי במסגרת הדיווחים במדור התשלומים.
מאחר ובוצע שינוי בנושא זה, הנכם נדרשים לדווח באופן עצמאי על עובדים אלה ולהעביר את הכספים המופרשים להסתדרות באופן ישיר להסתדרות ולא דרך מדור התשלומים.
להלן הסבר כיצד לבצע דיווח זה:
1. בדיווח הקרוב למדור התשלומים יש להזין קוד רכיב 2281, כמות רכיב: 1, סכום רכיב: שכר ברוטו (שכולל: שכר בסיס+נסיעות+דמי הבראה+ביגוד) *כפול * 0.75%
סכום זה מנוכה משכר עבודתו של העובד
2. לאחר ביצוע הדיווח הנ״ל, מדור התשלומים יעביר אליכם דוח עם שמות העובדים והסכום אותו עליכם לשלם להסתדרות.
3. את הסכום שנוכה משכר העובד לפי הדוח שהתקבל ממדור התשלומים יש להעביר חשבון הבנק, לפי הפרטים הבאים: בנק הפועלים -12 סניף 063 חשבון 671026 ע״ש ההסתדרות הכללית החדשה
4. את הדוח שקיבלתם ממדור התשלומים ואת האישור על ביצוע ההעברה, יש להעביר לכתובת דוא״ל: chagit@histadrut.org.il
לשאלות נוספות ועזרה יש לפנות לחגית 050-4808030