רפורמת הרישוי שנכנסת היום לתוקף מאפשרת לוועדות מקומיות לאשר היתרי בנייה בעת אישור התוכנית. על פי הצפי, הרפורמה תשחרר את "הפקק" בהיתרי הבנייה ותקצר בין 1-4 שנים בתהליך הבנייה בהתחדשות עירונית