נתוני הענף האחרונים מצביעים על התגברות קצב התחלות הבניה ב-2021: כ-59,000 יח"ד. מאידך יש ב-2021
ירידה בהיקפי גמר הבניה לכ-45,000 יח"ד הנמוכים מתוספת משקי הבית שעמדה על 56,000 .בחודשים האחרונים
היה מספר שיא של עסקאות בדירות חדשות ויד שניה, במיוחד של משקיעים שהקדימו את עליית מס הרכישה
והיקף העסקאות השנתי ב -2021 גבוה ב-40% מזה של 2020.