הירידה הפתאומית בתשומות העבודה בענף בשל עזיבת העובדים הפלסטינים מגבילה משמעותית את פעילות אתרי הבניה, כאשר מאידך הביקוש לדיור מתחיל להתאושש לרמות של טרם המלחמה במרבית הסגמנטים.