פגישת המשך לפגישה שנערכה בין נציגי התאחדות הקבלנים בוני הארץ למנכ"ל חח"י, והמטרה
הינה לשמוע את הבעיות המועלות ע"י חברי התאחדות הקבלנים ולמצוא את הדרכים לתת מענה
ככל הניתן.