המספרים המוצגים כאן מאפיינים את שנת 2022 , ומהווים את נקודת הפתיחה לשנת
העבודה 2023