לראשונה בישראל אנשי צוות אויר בעלי נסיון עשיר בשינוי תרבותי בעולמות מורכבים של בטיחות כולל: תעופה, רפואה, תעשייה, ביטחון ועוד,
מתחברים בנחישות ורגישות לציר הניהולי של חברות הבנייה והתשתיות,