בתאריך 7.10.2023 הותקפה מדינת ישראל באכזריות קשה ופרצה מלחמת "חרבות ברזל".
עקב כך החליט שר הביטחון על הטלת סגר על שטחי איו"ש ורצ"ע, אשר במסגרתו עד להודעה חדשה לא
נכנסים עובדים פלשתינאים לעבודה בישראל, למעט בענפים/ סקטורים מסוימים שהוחרגו.